Länkar till sidor som kan vara till hjälp för personer med Asperger syndrom
www.autism.se

www.autismforum.se

www.aspergercenter.nu

www.hi.se

www.socialstyrelsen.se

www stockholm.autism.se

www.tonyattwood.com.au

www.faaas.org