Det vinnande konceptet på Naturhistoriska riksmuseet.

Jag gör praktik på Naturhistoriska riksmuseet, på avdelningen för kryptogamer, vilka ombeslöjer lavar, mossor,ormbunkar och dylikt. Jag sysslar med ganska enahanda arbetsuppgifter som dock har varit bra, d.v.s. registrering av lavar. Ibland så viker jag konvolut. Vad som utförs beror ofta på den dagliga arbetsaptiten, d.v.s. om jag är pigg viker jag konvolut och om jag är trött registrerar jag lavar vid datorn. Den opreciserade arbetsuppgiften felgjord kan leda till stora komplikationer. Därför är det ytterst viktigt och av största dignitet att arbetet är noggrant och väl utfört. Arbetsfarten är dock låg, och man blir inte förvånad att det kommer ta 60 år att registrera klart alla växter som är lagrade.

Stämningen på arbetsplatsen är bra, allvaret blandas med skratt och lustigheter. Arbetskamraterna är glada och lite humoristiska. De är mest tjejer. Rasterna fylls av skrattande, språkande, te/kaffedrickande. Vad som görs, hörs och uppsnappas är allt i kulisserna men vad som sägs, sägs rakt ut utan eftertänksamhet, tyckte jag. Arbetkamraters antal ca 8. Rasternas antal: 3 med lunch, vilka är uppsamlande d.v.s. samlande.

Jag har en handledare som heter Kristin som är trevlig och lugn till sättet. Arne har också varit där och checkat att allt gått rätt till. Sen har vi en tredje man som heter Klas som vi har hjälpt med diverse arbetsuppgifter.

Arne har hjälpt till att göra ett schema, som går ut på ombyte av arbetsuppgifter. Arne har också varit hjälpsam med allehanda uppgifter, samt att han följt med ut och äta. Det som varit utmärkande för tiden på praktiken är lugn, metodik, enformighet och arbetsro.


Av: David