Min Praktik

Jag praktiserade på COOP EXTRA Jakobsberg i fem veckor. Min arbetsdag började vid 9, lunchrast vid 12, och slutade vid 16. Mina arbetsuppgifter var bl.a. varuplock, frontning och att kolla datum på varor.
Bland de ca 20 som arbetade där var könsfördelningen jämn. Några av yrkeskategorierna var bagare/konditor, kassör/ska, butikschef.
Jag trivdes okej på min praktik.

av Per